Vi kan tilbyde
Istandsættelse
Skaktrens
Opgangen
Referencer
Kontakt
 

 
Har affaldsskakten en dårlig lugt?
 
I mange opgange skaber affaldsskakten lugtproblemer. Manglende vedligeholdelse og rengøring er årsagen.

Ved at indgå en aftale med TLCompany vil affaldsskakten løbende blive rengjort ved hjælp af godkendte produkter,
der effektivt sikrer en rar duft hver gang man man åbner
ind til affaldsskakten.

Skaktløbet behandles med enzymskabende væsker,
som fjerner den dårlige lugt ved at nedbryde bakterier
og organiske materialer. En løbende service med duft-
friskere og et og poleret dæksel, sikre en rar duft i opgangen og en god oplevelse.

• Rengøring af affaldsskakt
• Enzymskabende beabejtning af skakt
• Hygiejne og duftforbedring af skakt
• Service og vedligeholdelse af skakt
• Service abonement

TLCompany ApS| Ordrupvej 114 | 2920 Charlottenlund | Tlf.: +45 39 90 28 29 | www.tlcompany.dk | E-mail: tl@tlcompany.dk