Senior-Klubbens historie


På Politikens Tekniske Klubs generalforsamling den 14. marts 1982 stillede Flemming Nielsen forslag om, at oprette en pensionist Klub. Styrelsen i Teknisk klub syntes det var et godt forslag men ville ikke være med til, at presse noget ned over hovedet på nogen men udtalte sin velvilje til, at støtte en sådan Klub også økonomisk hvis ” de gamle ” selv tog initiativet.
En lille ” selvbestaltet ” komite ville så prøve at få en ” Seniorklub ” op at stå. Man sendte så et brev ud til gamle arbejdskammerater med en indbydelse til en stiftende generalforsamling den 27. april 1982 kl. 12.00 i Sikker Hansen salen på Politiken, der mødte 48 kollegaer op til denne general-forsamling.
Dette var starten på Senior-Klubben Politikens teknik og der har igennem, de mange år Klubben har bestået været afholdt mange medlemsmøder, og ture, keglespil og andre aktiviteter med stor succes
og der er i dag år 2000 – 109 medlemmer af Senior-Klubben.  

 

 

 

 

 
 
 

Senior-Klubbens første bestyrelse